Jednym z kluczowych elementów naszej misji jest praca nad wzmacnianiem w biznesie i organizacjach odporności psychicznej.
Coraz więcej wyników badań dowodzi, że jest to bardzo ważny obszar zarządzania. Rozwijanie odporności psychicznej jest jednym ze sposobów dbania o zdrowie psychiczne na poziomie jednostkowym. Cieszy fakt, że organizacje, chcąc wzmocnić pracowników na tym poziomie, decydują się również coraz częściej na prowadzenie warsztatów związanych ze wzmacnianiem odporności psychicznej.
Dziś chcemy podzielić się z Wami 15 nawykami, które zostały wyróżnione przez Adama Civico na podstawie rozmów z ludźmi odnoszącymi sukcesy.
Są to:
 1. Pielęgnowanie samoświadomości – wiąże się ze świadomością odczuwanych emocji oraz umiejętnością ich nazywania.
 2. Praca nad pewnością siebie oraz wiedza na temat tego, co można kontrolować, a czego nie.
 3. Przeformułowywanie negatywnych myśli – osoby odporne psychicznie unikają zanurzania się w negatywnych myślach i nadają im nowy sens, tak by te działały motywująco.Negatywne myśli są wykorzystywane do tego, aby przypomnieć sobie o tym, ile ma się w życiu, ile się już osiągnęło oraz jaki ma się cel.
 4. Jasny sens – osoby odporne psychicznie wiedzą, co jest dla nich ważne, mają jasno określony sens, który motywuje i wskazuje drogę, gdy pojawiają się przeszkody i trudności.
 5. Sprecyzowane cele – osoby odporne psychicznie mają wyznaczone cele, do których dążą. Cele te spełniają kryterium konkretności, mierzalności, realizmu, osadzenia w czasie.
 6. Dyscyplina – samodyscyplina jest ważnym kryterium odporności psychicznej, która może być wskaźnikiem dążenia do swoich zamierzeń.
 7. Otwartość na zmiany – wiąże się z elastycznością, umiejętnością dostosowywania się do zmieniających się warunków, cieszenia się z drogi prowadzącej do rezultatów.
 8. Odpowiedzialność – osoby odporne psychiczne biorą odpowiedzialność za swoje decyzje, podjęte działania lub zaniechania. Nie mają w nawyku winić innych świata/okoliczności za swoje porażki.
 9. Umiejętność odmawiania – odporni psychicznie znają swoje możliwości, zasoby, szacują czas, który mają do dyspozycji, wiedzą, jak odmówić w sposób konstruktywny i pełen szacunku.
 10. Empatia – odporność psychiczna wiąże się z ciekawością świata i innych ludzi oraz chęcią ich zrozumienia.
 11. Radzenie sobie z porażkami – odporni psychiczne wyciągają wnioski ze swoich niepowodzeń, zadają sobie pytania: Jaką naukę da się wyciągnąć z błędu? Co poszło nie tak? Jaka była podstawowa przyczyna porażki? Co następnym razem można zrobić inaczej?
 12. Otwartość na krytykę – osoby odporne psychicznie traktują krytykę jako rodzaj nauki.
 13. Problemy przekute w możliwości – odporni psychicznie w problemach i komplikacjach widzą możliwość wzrostu i nauki.
 14. Codzienna wdzięczność – odporni starają się doceniać wszystko, co im się przydarza.
 15. Praca nad ciałem – odporni psychicznie dbają o swoje główne dobro: ciało. Regularnie ćwiczą, odżywiają się zdrowo, odpoczywają, uwalniają stres, śpią.
Warto zastanowić się:
jak pracujemy nad wzmacnianiem tych nawyków w organizacjach?
które z tych nawyków warto rozwijać jako pierwsze?
jakie konkretnie mamy narzędzia i zasoby aby wzmacniać odporność psychiczną w swoich
organizacjach?
I jeżeli uważacie, że temat budowania dobrych nawyków, wspierających zdrowie psychiczne jest ważny zostawcie komentarz lub prześlijcie komuś, kogo ten temat również zainteresuje.

Zespół TRE® dla biznesu i organizacji – Mikrut & Czelnik-Ociepka