Większość dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, doświadczyło w swoim życiu traumatycznych zdarzeń. Wpływ traumy na życie dzieci, jak i rodzin, w których się wychowują, jest długotrwały i różnorodny. Doświadczenia traumatyczne są udziałem nie tylko dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Według polskich badań aż 41% dzieci w wieku 11-17 lat doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby.

Opiekunowie i wychowawcy pracujący z dziećmi, które przeżyły traumę, mogą doświadczać zastępczej traumy z powodu bliskości relacji czy wykonywanych obowiązków

Trauma zastępcza – czyli zmiana w myśleniu, pojawiająca na się na skutek narażenia na słuchanie traumatycznych historii innych ludzi – na którą narażeni są także: policjanci, strażacy, pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, psycholodzy, psychoterapeuci – ma często bardzo podobne objawy somatyczne, jak zespół stresu pourazowego PTSD (niekontrolowany lęk po wydarzeniu traumatycznym).

Wśród objawów traumy zastępczej można wymienić:

 • nadmierne reakcje zaskoczenia
 • niepokojące wspomnienia
 • koszmary senne
 • drażliwość
 • unikanie pewnych zachowań
 • problemy ze snem
 • utrata pamięci
 • trudności z koncentracją
 • izolowanie się.

Niestety trauma zastępcza i jej skutki, to temat rzadko poruszany, a nawet często zupełnie pomijany wśród zawodów pomocowych.

Opiekunowie zastępczy i wychowawcy potrzebują rozumieć, jakie skutki w życiu dzieci wywołują zdarzenia traumatyczne oraz potrzebują umieć identyfikować potrzeby dzieci wynikające z doświadczenia tych zdarzeń, tak, aby móc je adekwatnie wesprzeć. Aby tak działać i nie ulegać zastępczej traumatyzacji sami potrzebują wzmacniać swoją rezyliencję, być w dobrej kondycji psychofizycznej, ugruntowani.

Dzieci koregulują swój układ nerwowy do układu nerwowego swoich opiekunów, jeśli więc dorośli nie mają poczucia bezpieczeństwa w sobie, dzieci podświadomie, będą odbierać informację, że nie jest bezpiecznie, ich układ nerwowy także będzie pobudzony.

W ramach wsparcia programu #nowyrozdział objęliśmy swoją opieką rodziców zastępczych i wychowawców rodzinnych domów dziecka.

Przygotowaliśmy szkolenie Uwolnij Stres, które jest adaptacją naszego autorskiego szkolenia dla biznesu REECH W™ [czyt. riːtʃ dʌbəljuː] – BOGATY DOBROSTAN, opartego o najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii i odkryć Teorii Poliwagalnej Profesora Stephena Porgesa, której poznanie jest kluczowe dla zrozumienia fizjologii stresu i umiejętności samoregulacji.

Jednym z elementów programu (uwalniania skutków stresu, napięcia, a także traumy) jest TRE® – metoda, którą opracował Dr. David Berceli – zestaw 8 ćwiczeń, które pomagają redukować stres i napięcia w ciele.

Ćwiczenia te zmniejszają fizyczny i psychiczny dyskomfort oraz przeciwdziałają wypaleniu. Metoda ta jest naturalnym procesem, który jest bezpieczny, skuteczny i łatwy do opanowania. Łagodzi chroniczne napięcie mięśni, niewyjaśnione bóle, bezsenność, bóle brzucha, drażliwość, lęk, depresję, złość, brak koncentracji i różne inne objawy będące skutkiem stresu.

Ćwiczenia TRE® uruchamiają w ciele neurogeniczne wibracje, podlegające samoregulacji przez osobę je wykonującą. Pojawiające się drżenia są naturalnym i wrodzonym mechanizmem występującym u każdego ssaka, w tym oczywiście u ludzi. Drżenia wyłączają aktywowaną reakcję na stres, wywołują reakcję relaksacyjną i przywracają organizm do naturalnego stanu fizjologicznej równowagi.

Stosowanie metody TRE® pozwala uzyskać następujące korzyści:

 • spada poziom stresu
 • zmniejsza się odczuwanie obaw i niepokoju
 • zredukowane zostają objawy PTSD
 • zwiększa się poziom energii i odporności
 • poprawa jakości snu
 • ustają bóle mięśniowe i bóle pleców
 • zwiększa się elastyczność ciała
 • poprawia się elastyczność emocjonalna
 • obniżają się skutki traumy zastępczej
 • goją się dawne urazy ciała
 • ułatwiają przeżywanie ciężkiej choroby
 • dają ulgę w chorobach przewlekłych
 • wzrasta efektywność, energia, zaangażowanie i motywacja
 • wzrasta kreatywność, skuteczność i dokładność wykonywanych zadań
 • poprawiają się relacje międzyludzkie
 • poprawia się ogólne samopoczucie.

Metoda TRE® jest sprawdzona już w wielu obszarach na świecie:

 • jest narzędziem zapobiegania skutkom silnego stresu oraz budowania odporności wśród zawodów wysokiego ryzyka (służby mundurowe, służba zdrowia, wysłannicy i wolontariusze w obszarach konfliktów zbrojnych)
 • stanowi element szkolenia kadetów Air Force US Army, w zakresie budowania rezyliencji
 • jest w programie ochrony zdrowia w systemie publicznym oraz ochrony zdrowia emocjonalnego w szkołach publicznych w Brazylii
  pracują nią wolantariusze w wioskach dziecięcych, zapobiegając skutkom stresu i traumy dzieci.

Ćwiczenia TRE® nie mają przeciwwskazań co do wieku, już z powodzeniem mogą stosować ją dzieci od 6 roku życia, które nie mają jeszcze negatywnych skojarzeń z drżeniem. Jednak nauka dotycząca działania układu nerwowego i doświadczenia Providerów TRE® wskazują, że ważne w stosowaniu tej metody jest zrozumienie mechanizmu powstawania i redukcji napięcia emocjonalno-fizycznego u opiekunów dzieci.

Wszyscy mamy do dyspozycji mechanizm #samoregulacji, który jest produktem działania układu nerwowego, pozwalającym podtrzymać poczucie bezpieczeństwa, a zdolność tę możemy rozwijać dzięki #koregulacji, czyli wzajemnej regulacji stanów fizjologicznych między jednostkami.

Psychologia poznawcza uczy nas, że o tym czy jakieś zdarzenie uznamy za stresujące decyduje nasza interpretacja. W pierwszej kolejności spostrzegamy jakiś bodziec, dostrzegamy element otoczenia, a następnie decydujemy czy jest on bez znaczenia, zagrażający czy pozytywny.

Natomiast zdaniem twórcy teorii poliwagalnej – Dr Stephena Porgesa, na której oparte są także ćwiczenia TRE®, teoria oceny poznawczej jest błędna, a w każdym razie niekompletna. Uważa on, że zagrożenie spostrzegamy w dużej mierze za pomocą neurocepcji – bodźce o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa organizmu omijają świadomą kontrolę.

Ma to sporo sensu – kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie należy działać natychmiast, nie ma czasu się zastanawiać nad tym, czy warto przełączać się na system walcz-uciekaj czy też nie.

Neurocepcja, to termin stworzony przez Porgesa właśnie na okoliczność zbierania informacji z otoczenia, całkowicie poza świadomą kontrolą. Niektórych bodźców w ogóle nie zauważamy świadomie, możemy jednak zauważyć zmiany w pobudzeniu fizjologicznym, ale tylko wtedy gdy jesteśmy uważni na sygnały płynące z ciała.

Neurocepcja, to mechanizm powstały w wyniku ewolucji, dzięki czemu z poziomu ciała, a najszybciej na podstawie barwy i dynamiki głosu i/lub mimiki, odbieramy, czy grozi nam niebezpieczeństwo czy nasz układ rozpoznaje warunki do rozluźnienia się.

Poprzez świadomość, gdzie aktualnie znajdujemy się na krzywej stresu naszego autonomicznego układu nerwowego, jesteśmy w stanie adekwatnie dobrać narzędzia, które przywrócą nasz organizm do równowagi.

Dzisiaj jedno jest pewne – budowa odporności psychicznej, odnalezienie bezpieczeństwa w Sobie, w ciele, oddechu jest obecnie jedną z podstaw bezpieczeństwa relacji oraz rozwoju dobrze funkcjonujących organizacji i dbania o dobrostan osób zapewniających wsparcie innym, a mało przewidywalne środowisko ekonomiczno-gospodarcze wymaga działań JUŻ DZIŚ sprawdzonych właśnie w warunkach ekstremalnych.

Pierwsze spotkanie w ramach Programu #nowyrozdział realizujemy już pod koniec listopada.

Więc #shakeitoff & #lesssTREss

Zespół TRE® dla biznesu i organizacji™ – Mikrut & Czelnik-Ociepka

#teoriapoliwagalna #tredlabiznesu #tre #redukcjastresu #mentalhealth #zdrowiepsychiczne #zdrowieworganizacji #odpornośćpsychiczna #rezyliencja