5 dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego to model, który pozwala spojrzeć szerzej na pracę zespołową.

Bardzo istotne jest zrozumienie, jak każda dysfunkcja się objawia, a szczególnie istotne jest rozumienie tego modelu, kiedy tworzymy nowy zespół, żeby zbudować solidny fundament, który pozwoli realnie na efektywność zespołu.

Wg Lencioniego za dysfunkcje zespole odpowiadają hierarchicznie:

1. brak zaufania

2. obawa przed konfliktem

3. brak zaangażowania

4. unikanie odpowiedzialności

5. brak przywiązania do wyniku

I tak samo, wg tego modelu warto budować zespoły, sęk w tym, że obserwujemy, iż fundament, jakim jest #zaufanie w zespole jest najbardziej zaniedbanym elementem, zbyt szybko przechodzi się w ramach jego budowania do oczekiwania zaangażowania czy oczekiwania odpowiednich rezultatów.

Członkowie zespołów, którym brak jest zaufania:

• Ukrywają przed sobą swoje słabości i błędy

• Niechętnie proszą o pomoc lub zgłaszają konstruktywne uwagi

• Niechętnie oferują pomoc innym, spoza własnego obszaru

odpowiedzialności

• Wyciągają pochopne wnioski co do intencji lub zdolności innych

osób, nie starając się niczego wyjaśniać

• Nie uznają i nie korzystają z umiejętnoŚci i doświadczeń innych osób

• Tracą czas i energię na opanowanie zachowań

• Sa pamiętliwi i chowają urazy

• Nie znoszą spotkań i znajdują powody, by unikać wspólnego

spędzania czasu

Członkowie zespołów, w których panuje zaufanie:

•Przyznają się do słabości i błędów

•Proszą o pomoc

•Pozwalają pytać i przyjmują propozycje dotyczące ich obszarów

odpowiedzialności

• Stosują zasadę domniemania racji drugiej strony, zanim wyciągną

negatywne wnioski

• Podejmują ryzyko proponowania rozwiązań i pomocy

• Doceniają i wykorzystują umiejętności i doświadczenia innych osób

• Poświęcają czas i energię na ważne sprawy, a nie na politykę

• Bez oporów przepraszają i przyjmują przeprosiny

• Chętnie uczestniczą w spotkaniach i poszukują możliwości pracy

grupowej

Do najczęstszych form budowania zaufania stosowane są:

  • integracje
  • poznawanie stylów osobowości czy poznawczych (narzędzia FRIS, Disk itp)
  • uczenie komunikacji opartej na faktach (modele FUKO, NVC)
  • uczenie konstruktywnego feedbacku

Brakuje jednak jednego istotnego, wg wiedzy z zakresu neurobiologii – podstawowego elementu.

Budowę zaufania warto również wesprzeć nauką samoświadomości od strony słuchania ciała, swoich odczuć, emocji, a przede wszystkim dobrze wyregulowanego układu nerwowego, żeby realnie móc zaufać innym.

Autonomiczny układ nerwowy (AUN), który non stop monitoruje otoczenie i poziom zagrożenia (czyli reaguje na stres), także działa hierarchicznie:

  Cześć parasympatyczna AUN: związana z ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE (aktywny gałązka brzuszna nerwu błędnego):

czujemy się bezpiecznie i tak też postrzegamy świat zewnętrzny

jesteśmy w kontakcie ze sobą, także z innymi

ufamy swoim doświadczeniom

mamy łatwość racjonalnego myślenia i podejmowania decyzji

jesteśmy nastawieni na współpracę

jesteśmy skoncentrowani

po wysiłku, potrafimy się zregenerować i znów wrócić do pracy

Cześć sympatyczna AUN:  MOBILIZACJA – UCIECZKA/WALKA:

podejmujemy działania nastawione na unikanie bądź walkę/rywalizację

czujemy się niespokojni

otoczenie odbieramy, jako zagrożenie

nie jesteśmy zdolni do skupienia

spada efektywność

odczuwamy niepokój w relacjach

zaczynają się problemy z bezsennością

Część parasympatyczna PRZETRWANIE – ZAMROŻENIE/DYSOCJACJA (aktywna grzbietowa ścieżka nerwu błędnego, wyłączona gałązka brzuszna nerwu błędnego):

stany depresyjne

lęk uogólniony

brak zaangażowania

poczucie beznadziei

odczucie bycia w pułapce

izolacja od ludzi

chroniczne zmęczenie i bezsenność

Aby przywrócić AUN do równowagi, techniki poznawcze, które dotyczą przede wszystkim obszaru kory nowej, nie mają swojej skuteczności, ponieważ potrzebujemy pobudzić fizjologiczne procesy organizmu, aby uwolnić stres i napięcie, które spowodowały zachwianie tej równowagi oraz dezaktywację nerwu błędnego brzusznego.

Dlatego w budowaniu odpowiedzialnych, efektywnych i zaangażowanych zespołów postawę stanowi dziś:

zrozumienie indywidualne oraz przez liderów, co się dzieje AUN każdego z osobna, jak i członków zespołów

jak poprzez neurocepcję wpływają na Siebie poszczególni członkowie

jakie dziś realne szanse ma zespół, patrząc na aktualny obraz, przeskoczyć do kolejnego poziomu budowanie zespołu (faza konfliktu) – czyli skonfrontować się bezpiecznie, z szacunkiem i zaufaniem wobec sprzecznych opinii, interesów czy wartości

by po fazie konfliktu zespół mógł wzrosnąć do kolejnego poziomu, zamiast zostawiać po sobie zgliszcza, niesmak i frustrację.

Wiedza na ten temat oraz technik aktywizacji nerwu błędnego brzusznego stanowią podstawę naszego programu Reech W™ w zakresie budowania rezyliencji i radzenia sobie ze skutkami stresu w środowisku zawodowym, ponieważ wierzymy, że umiejętność odnalezienia bezpieczeństwa w Sobie, w ciele, oddechu jest dziś podstawą również bezpieczeństwa rozwoju dobrze funkcjonujących organizacji i zespołów,

a mało przewidywalne dziś środowisko ekonomiczno-gospodarcze wymaga działań JUŻ DZIŚ sprawdzonych wśród zawodów wysokiego ryzyka (służby mundurowe, służba zdrowia, wysłannicy i wolontariusze w obszarach konfliktów zbrojnych).

TRE dla biznesu i organizacji – Mikrut & Czelnik-Ociepka

#5dysfunkcji #lencioni #AUN #zdrowaorganizacja #zaufanie #budowazaufania #lesssTREess