W świat biznesu wkroczyło nowe zjawisko nazywane traumą organizacyjną. Trauma i jej destrukcyjne konsekwencje wpływają na wszystkie instytucje, których personel mieszka i/lub pracuje w zagrażających dla życia środowiskach. W czasie pandemii dostrzegamy to znaczenie wyraźniej niż wcześniej. Izolacja społeczna, niepewność związana z rozwojem pandemii, obawy o zdrowie swoje i najbliższych, poczucie lęku, obniżenie nastroju, długotrwały stres powodują, że wiele osób doświadcza traumy. Pandemia należy do stresorów o charakterze katastrofalnym i długotrwałym, dlatego zakres konwencjonalnych metod zarządzania kryzysem okazuje się dziś niewystarczający i nieskuteczny. To, z czym się mierzymy, to długotrwały i przewlekły stres, który sieje ogromne spustoszenie w naszym organizmie pod wieloma względami – wpływa na nasze funkcjonowanie poznawcze, neurologiczne, a także układ immunologiczny. Naukowcy mówią już o zjawisku pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego, którego objawy przypominają zespół stresu pourazowego. Towarzyszą mu symptomy takie jak: zaburzenia snu, koszmary, halucynacje, wyczerpanie, napięcie lękowe, poczucie bezradności.*

 

Doktor David Berceli – międzynarodowy ekspert w dziedzinie pracy z traumą i twórca metody TRE uważa, że „niedostrzeganie lub niezrozumienie fundamentalnej kwestii, jaką jest traumatyzacja na szeroką skalę, oznacza zignorowanie psychiczno-emocjonalnych trudności, z jakimi borykają się dziś liczne międzynarodowe organizacje. Jeśli się do nich nie odniesiemy, długoterminowe skutki symptomów PTSD mogą w efekcie poważnie zagrozić każdemu zespołowi, strukturze lub organizacji”*.

 

 

 

Najbardziej szkodliwym skutkiem PTSD w organizacjach jest załamanie się stosunków zawodowych wśród członków zespołu. Bardzo często pojawia się izolacja, poczucie bezradności i bezsilności. Zaczynamy mieć wówczas do czynienia z pierwszą dysfunkcją pracy zespołowej (wg Patricka Lencioniego) – brakiem zaufania. Pracownicy obawiają się swobodnej otwartości.

Druga z pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, to lęk przed konfliktem. W sytuacjach dużego stresu, napięcia, traumy lęk jest czymś naturalnym – niesamowicie istotne i ważne jest aby za pomocą odpowiednich technik nim zarządzić. Członkowie zespołu, którzy doświadczają lęku, mogą przejawiać nadmierne reakcje obronne w postaci nadmiernej złości, izolacji czy wycofania się. Każde takie zachowanie ma na celu ochronę przed kolejnymi trudnymi doświadczeniami. Jeśli się tymi zachowaniami nie zaopiekujemy w skuteczny sposób, to  stają się one przeszkodą w funkcjonowaniu zespołu.

Trzy kolejne dysfunkcje: brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności i obojętność na rezultaty bardzo często występują u członków zespołu po przeżytej traumie. Ogromną rolę odgrywa więc umiejętność zarządzania kryzysem i pomaganie w wychodzeniu z psychiczno-emocjonalnych doświadczeń. Doktor Berceli uważa, że „najdłużej przetrwają te organizacje, które dostrzegą i rozwiążą traumatyczne zachowania swoich pracowników”.

Potrzeba mieć jednak na uwadze, że w PTSD mamy do czynienia z reakcjami instynktowymi i nielogicznymi wzorcami myślowymi. Dlatego nie można go wyleczyć za pomocą programów zarządzania stresem oraz szkoleń dotyczących  rozwiązywania konfliktów. Metodą, która wspiera w wychodzeniu z PTSD jest TRE® (Tension Release Exercises). Jest to prosta, łatwa do nauczenia się  i samodzielnego stosowania metoda, którą implementujemy w organizacjach w ramach Naszego programu Reech W™ – budowanie rezyliencji i radzenie sobie ze skutkami stresu w środowisku zawodowym. Wierzymy, że umiejętność odnalezienia bezpieczeństwa w Sobie, w ciele, oddechu jest dziś podstawą również bezpieczeństwa rozwoju dobrze funkcjonujących organizacji i zespołów, a mało przewidywalne dziś środowisko ekonomiczno-gospodarcze wymaga działań, które zostały sprawdzone wśród zawodów wysokiego ryzyka (służby mundurowe, służba zdrowia, wysłannicy i wolontariusze w obszarach konfliktów zbrojnych).

Jeśli temat Was zaciekawił, zapraszamy do zapisu na Nasz newsletter. Przygotowujemy także specjalny webinar dla HR’ów. Zapisy w formularzu na dole strony.

LesssTREss!

TRE® dla biznesu i organizacji™ – Mikrut & Czelnik-Ociepka

#5dysfunkcji #lencioni #AUN #zdrowaorganizacja #zaufanie #budowazaufania #lesssTREess #tre

 

Źródło: Puls Medycyny, D.Berceli – Zaufaj Ciału.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *