Wprowadzone przez Katarzyna Mikrut

O traumie organizacyjnej…

W świat biznesu wkroczyło nowe zjawisko nazywane traumą organizacyjną. Trauma i jej destrukcyjne konsekwencje wpływają na wszystkie instytucje, których personel mieszka i/lub pracuje w zagrażających dla życia środowiskach. W czasie pandemii dostrzegamy to znaczenie wyraźniej niż wcześniej. Izolacja społeczna, niepewność związana z rozwojem pandemii, obawy o zdrowie swoje i najbliższych, poczucie lęku, obniżenie nastroju, długotrwały stres powodują, że wiele […]

[A GDYBY TAK 10 000 KROKÓW DZIENNIE…?]

[A GDYBY TAK 10 000 KROKÓW DZIENNIE…?] Ruch dostarcza endorfin, które zwiększają subiektywne poczucie szczęścia. Poprawia nastrój i zwiększa poziom energii. Już dwadzieścia minut spaceru każdego dnia pomaga zaprowadzić równowagę pomiędzy ciałem a umysłem. To raczej oczywiste. Jednak! Czy wiecie, że systematyczne ćwiczenia fizyczne powodują przyrost zarówno istoty szarej (komórek mózgowych), jak i istoty białej […]

[Niewystarczająca długość snu uszkadza mózg…]

Jednym z bloków tematycznych na Naszych warsztatach REECH W™ jest opracowanie przez uczestników własnego, indywidualnego planu antystresowego. Bardzo, bardzo często w tych planach pojawia się działanie, a właściwe zobowiązanie dane sobie: „będę przeznaczać na sen 7-8 godzin na dobę”. I wydawałoby się , że rzecz oczywista, a jednak! Wyzwaniem jest dla Nas te 7-8 godzin […]

,

REECH W™ wsparcie rezyliencji w organizacjach

„Najważniejsze zatem w całej edukacji jest zadbanie o to, by nasz układ nerwowy stał się naszym sojusznikiem, a nie wrogiem” William James „Autonomiczny układ nerwowy reaguje na wyzwania codziennego życia, informując nas nie o tym, jacy jesteśmy ani kim jesteśmy, lecz o tym jak się czujemy i jak się mamy.”* Dąży do tego aby zapanować […]